Välkommen till Ordbild – center för bildstöd

Vi på Ordbild gör och säljer produkter med bildstöd. Ordbild är en daglig verksamhet i Uppsala kommun.

Pictogram: tre personer pekar på sig själva

Bildstöd
Pictogram: rullator, hörselapparat, glasögon, blindskrift Pictogram: en person pekar på sitt huvud Pictogram: kundvagn

Bildstöd är ett hjälpmedel för tänkandet. Bildstöd gör saker tydligare. Med hjälp av bildstöd kan du bli mer självständig i din vardag.

Vi tar emot beställningar från alla som vill ha bildstöd. Det spelar ingen roll var i Sverige du bor.

Ordbild kan ge förslag och idéer kring bildstöd och andra enkla kognitiva hjälpmedel.

Utbildning och studiebesök
Pictogram: en person står framför flera andra personer som sitter ner Pictogram: en person pekar på en fabrik framför flera andra personer

Ordbild  informerar också om bildstöd och kognitivt stöd. Det gör vi genom utbildning och studiebesök.

Daglig verksamhet
Pictogram: tre personer är på väg mot ett hus

Ordbild är en av Uppsala kommuns dagliga verksamheter. Du kan läsa mer om Uppsala kommuns olika dagliga verksamheter på vardochsomsorg.uppsala.se.

Daglig verksamhet inom Uppsala kommun (vardochomsorg.uppsala.se).

Informationsmaterial med bildstöd

Beställ våra produkter

Vi säljer scheman, magnettavlor och bildstöd. Vi säljer även tillhörande material och presentationsmaterial.

Läs mer om Produkter

Gå vår utbildning

Utbildning om bildstöd och kognitivt stöd för dig som arbetar inom LSS i Uppsala län.

Läs mer om Utbildning

Gör ett studiebesök hos oss

Du är välkommen på studiebesök till oss på Knivstagatan.

Läs mer om Studiebesök

Kontakta Ordbild

Telefon
Pictogram: telefon
018-727 71 43

Mejl
Pictogram: snabel-a
uvb.ordbild@uppsala.se

Adress
Pictogram: kuvert
Ordbild
Knivstagatan 10B
753 23 Uppsala

Ordbilds logotyp

Uppdaterad: