Utbildning

Pictogram: en person står framför flera andra personer som sitter ner

OrdBild erbjuder en basutbildning kring kognitivt stöd.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig just nu främst till dig som är personal inom LSS Boende och daglig verksamhet i Arbete och bostad, Uppsala kommun. Övrig personal som ger stöd till personer med kognitiva funktionsnedsättningar i Uppsala län är välkomna att kontakta oss för ett studiebesök.

Vinster med kognitionsstöd

Det är avgörande för en personens självständighet att personalen har kunskap om hur man arbetar och tänker kring kognitionsstöd. Utbildningen ger inspiration att börja använda eller utveckla användandet av kognitionsstöd. 

Vad utbildningen kan innehålla

  • vad kognitiva hjälpmedel är
  • vi berättar om och visar exempel på bildstöd
  • vinsterna för livskvaliteten med kognitionsstöd
  • vinsterna för personalen och verksamheten
  • vi informerar om hur man får tillgång till hjälpmedel i Uppsala län
  • vi avslutar med praktisk tillämpning

Kostnadsfritt

Själva utbildningen kostar inget.

Utbildningen är ca 2 timmar lång. Lokal: OrdBilds lokaler på Knivstagatan 10b i Uppsala

Boka utbildning

Mejla oss om du vill veta mer eller gå  utbildningen.

En person visar upp olika produkter med bildstöd.

Kontakta Ordbild

Telefon
Pictogram: telefon
018-727 71 43

Mejl
Pictogram: snabel-a
uvb.ordbild@uppsala.se

Adress
Pictogram: kuvert
Ordbild
Knivstagatan 10B
753 23 Uppsala

Ordbilds logotyp

Uppdaterad: