Innehåll, usb-minne till delaktighetsmodellen

Dokument på usb-minnet

Dokument 1: Välkommen på informationsmöte (2 sidor)

Dokument med text och bild om informationsmöte för delaktighetsmodellen Dokument med text och bild om vad delaktighetsmodellen är

Dokument 2: Välkommen till slingan (2 sidor)

Dokument med text och bild om slingan (kommande träffar) Dokument med text och bild om de sju olika mötesträffarna

Dokument 3: Strukturerade samtal med uppföljning (3 sidor)

Dokument med text och bild för dokumentation av en träff Dokument med text och bild för stafettfrågor Dokument med text och bild för beslutad aktivitetsplan

Dokument 4: Slutrapport DMO-sammanfattning till chef (2 sidor)

Dokument med text och bild för slutrapport Dokument med text för slutrapport

Dokument 5: Utvärdering – deltagare (2 sidor)

Dokument med text och bild för utvärdering för deltagare Dokument med text och bild för utvärdering för deltagare

Dokument 6: Utvärdering – personal (1 sida)

Dokument med text och bild för utvärdering för personal

Kontakta Ordbild

Telefon
Pictogram: telefon
018-727 71 43

Mejl
Pictogram: snabel-a
uvb.ordbild@uppsala.se

Adress
Pictogram: kuvert
Ordbild
Knivstagatan 10B
753 23 Uppsala

Ordbilds logotyp

Uppdaterad: